top of page
Group 1_2x.png

 een initiatief van
 

logo_2x.png

"'t Is eens iets anders: het spel doet je automatisch aan de goeie dingen denken."

Beatrijs, 80 jaar

Zorgvinding2018_in4care_verticaal_bewerk
Group 6_2x.png

Therapeutisch bordspel

voor professionals in de ouderenzorg

Je werkt dagelijks met ouderen, die het moeilijk hebben om nog positief in het leven te staan. Ze krijgen heel wat opdoffers te verwerken en blijven vaak in hun klachten hangen. Als hulpverlener wil je hen helpen te focussen op het positieve, maar hoe doe je dat?

Met het therapeutisch bordspel “Op stap met de roze bril” leer je ouderen om te focussen op wat wél nog positief is in hun leven. Je verlegt zo hun focus van klachten naar krachten en geeft hen een nieuw toekomstperspectief.

"Op stap met de roze bril" haalde de 3de plaats in de wedstrijd Zorgvinding 2018 van In4Care.

Het spel

Een bordspel, want dat:

... is herkenbaar

Ouderen kennen spelletjes nog van vroeger.

... schrikt niet af

... is interactief

Een speelse vorm maakt het minder bedreigend om over gevoelens te praten.

Iedereen komt aan bod en spelers gaan vlot met elkaar in gesprek.

... is laagdrempelig

Iedereen kan meedoen.

De spelbegeleider

Wie ben je?

Je bent ergotherapeut, verpleegkundige, psycholoog, animator, …

Je werkt in een woonzorgcentrum, een ontmoetingscentrum, een privépraktijk, op een geriatrische afdeling van een ziekenhuis, …

Wat haal jij eruit?

•  Je achterhaalt op een speelse manier wat de spelers graag willen veranderen in hun leven.

•  Je ontdekt hun sterktes en interesses.

•  Je kan eenvoudig contact maken met hen en zo een band opbouwen.

•  Je kan het spel inzetten zoals jij dat wilt. Niets moet, alles kan.

•  Je krijgt aanknopingspunten voor het verdere zorgtraject.

"Etienne bloeide helemaal open toen hij vertelde dat hij ooit meedeed aan een fietsmarathon van meer dan 24 uur. Hij ontving het spontane applaus met warme trots."

- Jan, hoofdverpleegkundige afdeling psychogeriatrie.

De spelbegeleider
De spelers

2 tot 6 deelnemers van oudere leeftijd, die

•  cognitief en fysiek in staat om minstens een half uur mee te doen

•  een zinvolle tijdsbesteding zoeken in het gezelschap van leeftijdsgenoten

•  een lichte tot matige depressieve episode doormaken en hun levensvreugde en veerkracht willen (terug)vinden

•  hun zorgen en angsten willen aanpakken

•  hun verlieservaringen willen leren aanvaarden en meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen.

De spelers

Wie zijn ze?

Het effect?

Motiverend

Effectversterkend
Meer sociale contacten

Inherent opbeurend

Door te focussen op hun sterke kanten, groeit de eigenwaarde van de spelers.

Door leeftijdstypische ervaringen te delen, trekken spelers zich op aan elkaar. 1 + 1 = 3
Het spel schept een band tussen de spelers. En die blijft nadien vaak doorwerken.

Elke speler vertrekt met een glimlach op het gezicht.

"Die vragen waren erg boeiend. We hebben elkaar beter leren kennen. Ik wist helemaal niet dat Jan ook geïnteresseerd is in kunst."

- Romain, 78 jaar

bottom of page